Lysegårdens egendom har funnits sedan urminnes tider. Redan 1388 omnämndes den i biskop Eysteins ”Röde Bog” och benämndes då Lysigardum. Bohuslän var under den tiden norskt och gården ägdes av Henrik Bille, son till Eske Bille i hans äktenskap med Sophia Krummedike, vilken fått gården i arv efter sin far Henrik Krummedike, hövitsman på Bohus slott.

Gården har sedan dess haft många ägare och inköptes 1910 av Carl Alb. Engström och finns fortfarande i familjens ägo.

Armas Engström, Son till Carl A. Engström, var en driftig och framsynt man, som i mitten av 60-talet konstaterade att jordbruk inte lönade sig så varför inte satsa på friskvård, anlägga en golfbana och ge fler möjlighet att få tillgång till den vackra naturen med sina granna lövskogshagar och sitt mäktiga vattenfall med en fallhöjd på 38 meter.

Till Lysegårdens Hemsida

Demodagar 2024

Klicka på respektive dag för att komma till bokning, välj customfitting och klicka dig sedan fram till rätt dag för att boka.