I maj 1981 samlades ett antal golfintresserade Orustbor på restaurang Trolltorp för ett informationsmöte om en framtida golfbana. SGF:s normalstadgar antogs och en interrimsstyrelse bildades.

Som ordförande valdes Jan Wallgren och till sekreterare Bengt Hansson. Under hösten fastställdes stadgarna och SGF:s styrelse accepterade klubben som medlem. Formellt valdes klubben in som medlem 167 på Golfförbundets årsmöte 1982.

Välkomna till Orust Golfklubb!

Till Orust GK hemsida

Demodagar 2024

Klicka på respektive dag för att komma till bokning, välj customfitting och klicka dig sedan fram till rätt dag för att boka.