Personuppgiftshantering

Euric AB, 5565930-3194, (”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att du köper produkter via vår hemsida eller anmäler dig till vår kundklubb. Vid köp av produkt använder vi endast dina uppgifter för att tillgodose att produkten levereras till dig. Vid anmälan till kundklubben använder vi dina uppgifter till att skicka nyhetsbrev, utskick med olika rabatter och erbjudanden samt datum för speciella event vi anordnar (Realisationer och tävlingar).

Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperiodenÄndamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera köp eller beställningar som du gör.
Leverera produkterna till dig samt avisera.
Hantering av betalning (enbart om du väljer att göra det via faktura).
Hantering av eventuella reklamations- och garantiärenden.


Namn
Kontaktuppgifter
Personnummer (om du har valt att betala mot faktura)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Köpinformation, dvs vilken vara som du har beställt och vart varan ska levereras.
Användaruppgifter du angett i ”Mina sidor”.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig medlemskap. Uppgifterna sparas även i syfte att kunna erbjuda dig personliga erbjudanden.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden samt skräddarsy erbjudanden.Namn
Kontaktuppgifter
Laglig grund: Berättigat intresse att kunna marknadsföra våra produkter till dig som varit kund hos oss under begränsad tid. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter till dig som varit kund hos oss under begränsad tid. Du har alltid möjlighet att när som helst ange att du inte vill ta emot nyhetsbrev och erbjudanden genom att säga upp prenumerationen.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas under den tid du är medlem i vår kundklubb.


Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att tillgodose dig med information gällande Innesvingen Ligan
Utskick av spelschema, tävlingsvillkor och matchpåminnelse via mail och SMS.


Namn
Kontaktuppgifter
Laglig grund: Fullgörande av administrativt arbete. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt administrativa arbete gällande Innesvingen Ligan. Om uppgifterna inte lämnas kan inte deltagande i Innesvingen Ligan ske.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas under den tid du deltar i Innesvingen Ligan och 12 månader framöver.
Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att förhindra missbruk och bedrägeriförsök och för att upprätthålla ett aktuellt medlemsregister
Korsreferera dina kontaktuppgifter och ditt personnummer med andra användare för att säkerställa att inga fler konton är skapade med dina uppgifter.


Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter
Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, webbläsare och upplösning)
Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alternativt berättigat intresse. Om det inte föreligger en rättslig förpliktelse är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att förhindra missbruk av Tjänsten eller förhindra, förebygga och utreda brott mot oss.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas som längst 36 månader efter att de samlats in.


Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att förbättra hemsidan
Analys av hur du som användare använder hemsidan, vart du klickar och hur länge du stannar på vissa sidor.
Anpassa Tjänsten genom att ändra användargränssnittet och redigera informationsflödet så att de funktioner som används mest får större utrymme.


Namn
Kontaktuppgifter
Kön
Information genererat från hur du har använt Tjänsten (vart du har klickat, hur du loggat in, vilka produkter du har tittat på och hur länge du tittat på produkterna)
Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, webbläsare och upplösning)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Korrespondens mellan oss
Uppgifter om dina köp
Laglig grund: Berättigat intresse att erbjuda dig en bättre Tjänst. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att erbjuda dig en kontinuerligt bättre Tjänst baserat på hur Tjänsten faktiskt används.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas för en tid om 36 månader efter att de samlats in.


Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna utföra behandlingar nämnda i denna policy.
Överföra de kategorier av personuppgifter nämnda i denna policy till leverantörer av IT-system som driftar vår IT-miljö, t.ex. när vi sparar dina uppgifter i molnet, eller till leverantörer av marknadsföringstjänster för att marknadsföra erbjudanden till dig.


Samtliga kategorier av personuppgifter tidigare nämnda i denna personuppgiftspolicy
Laglig grund: Berättigat intresse att kunna utföra behandlingarna i policyn. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna utföra de behandlingar som nämns i policyn.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas så länge behandling faktiskt utförs enligt några av lagringsperioderna som anges i denna policy.
Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifterna kan vi få in på ett sätt:

– Då du själv lämnar personuppgifterna vid kontakt med oss.

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. logistikföretag för transporter av varor du köpt, IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift och media- och reklambyråer. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att:

– Begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);

– Att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;

– Invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;

– Få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.Ansvarig person för hur kontaktuppgifterna behandlas kontaktar du via [email protected]